Oferowanie usług na terenie całego kraju sprawia, że TAURON posiada liczne i zróżnicowane Grupy klientów. Trudno jest odpowiedzieć na indywidualne oczekiwania ponad 5,4 mln osób, jednak prowadzenie obserwacji rynku i badanie oczekiwań konsumentów sprawia, że oferta TAURONA składa się z szerokiej gamy niestandardowych produktów i usług, która stara się zaspokoić wymagania każdej ze zdefiniowanych grup klienckich.

Spółki TAURON odpowiedzialne za sprzedaż energii elektrycznej i gazu – TAURON Sprzedaż i TAURON Sprzedaż GZE – obsługują ponad 4,8 mln klientów indywidualnych i prawie 392 tys. klientów biznesowych. Wśród tej drugiej grupy znajdują się m.in. duże firmy produkcyjne, małe i średnie przedsiębiorstwa, instytucje czy korporacje. 60 z nich jest określanych mianem klientów strategicznych (kluczowych). Są to m.in. ArcelorMittal, KGHM Polska Miedź, TELE-FONIKA KABLE, Volkswagen Motor Polska, Grupa Górażdże oraz Grupa Saint-Gobain.

 

info2

 

Liczba klientów indywidualnych i biznesowych 2014
Obszar sprzedaży Przesył i Dystrybucja
Klienci indywidualni 4 855 964 4 939 885
Klienci biznesowi (w tym instytucje) 391 831 478 015
RAZEM 5 247 795 5 417 900

 

 

Z kolei w obszarze dystrybucji do naszych sieci dystrybucyjnych w 2015 r. przyłączonych było ponad 5,4 mln klientów. 478 tys. z nich stanowią klienci biznesowi. To sprawia, że TAURON jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w kraju. Jako jedyna spółka dystrybucyjna posiada sieci na trudnych terenach górskich, z tego powodu Grupa TAURON tak mocno identyfikuje się z górami, czego przejawem jest m.in. długoletnia współpraca z Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, a także wspieranie narciarstwa alpejskiego.

2015 Liczba mieszkańców
Obszary miejskie, w tym: 7 784 492
do 100 000 mieszkańców 3 855 056
powyżej 100 000 mieszkańców 3 929 436
Obszary wiejskie* 4 375 833
2015 Liczba mieszkańców
Obszary miejskie 
do 100 000 mieszkańców 3 855 056
powyżej 100 000 mieszkańców 3 929 436
do 500 mieszkańców 0
500-1000 mieszkańców 0
powyżej 1000 mieszkańców 4 375 833

*Odsetek populacji nieobsługiwanej oszacowano w oparciu o liczbę odmów wydania warunków przyłączenia, a takich przypadków w TAURON Dystrybucja nie było. Dane w kolumnie C14 i C15 mają wartość 0, ponieważ z uwagi na dostępność danych z GUS-u jako obszar przyjęto gminę. Na obszarze działania spółki nie ma gmin z podaną ludnością poniżej 1000 mieszkańców.

Nasza spółka ciepłownicza prowadzi sprzedaż energii cieplnej. Jest to jednak działalność zakrojona na mniejszą skalę w porównaniu ze sprzedażą energii elektrycznej. System ciepłowniczy TAURON Ciepło obsługuje klientów na terenie województwa śląskiego i części małopolskiego, ogrzewa 10 tys. obiektów i posiada 3700 węzłów z automatyką pogodową. Sieć ciepłownicza TAURON Ciepło ma długość 1100 km. W 2015 r. 700 tys. mieszkańców z obszaru śląsko-dąbrowskiego otrzymywało ciepło sieciowe od TAURONA.

Do obiektów zasilanych przez TAURON Ciepło należą:

  • budynki mieszkalne (spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, zasoby komunalne, budynki prywatne (wielorodzinne);
  • urzędy i instytucje (m.in. urzędy, szkoły, przedszkola, uczelnie, szpitale, hale sportowe, pływalnie);
  • centra usługowe i przemysłowe (m.in. centra handlowe, zakłady przemysłowe, hotele, powierzchnie biurowe, drobni przedsiębiorcy);
  • pozostałe (parafie, stowarzyszenia).