Grupa TAURON należy do największych podmiotów gospodarczych w Polsce i największych holdingów energetycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Na jej czele stoi spółka-matka TAURON Polska Energia z siedzibą w centrum Katowic.

TAURON sprzedaje energię elektryczną, a także, od 2014 r., gaz na terenie całego kraju, jednak aktywa wytwórcze Grupy (kopalnie, elektrownie, elektrociepłownie i linie dystrybucyjne) są zlokalizowane w południowo-zachodniej Polsce.

Na tym obszarze znajdują się również stacjonarne punkty obsługi klienta. Do wyjątków należą elektrociepłownia Stalowa Wola oraz farmy wiatrowe, które z racji warunków pogodowych zlokalizowane są w północnej części kraju.

Grupa TAURON posiada pełen łańcuch dostaw – od wydobycia węgla, poprzez wytwarzanie i dystrybucję, aż po sprzedaż energii elektrycznej i ciepła oraz obsługę klienta. Na mniejszą skalę holding prowadzi także sprzedaż hurtową paliw oraz produktów pochodnych (handel węglem i biomasą), która z uwagi na mniejszościowy wymiar nie jest objęta raportowaniem.  Od 2014 r. TAURON handluje także gazem – początkowo oferta była skierowana do przedsiębiorstw. Od sierpnia 2015 r. także klienci indywidualni mogą kupować gaz od TAURONA.

TAURON to ważne ogniwo dla bezpiecznego i niezawodnego funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Codziennie ponad 25 tys. pracowników Grupy dba o to, aby  5,4 mln klientów miało ciągły dostęp do energii elektrycznej.

Największą – pod względem liczebności zatrudnienia – jest spółka TAURON Dystrybucja, w której pracuje ponad 7,6 tys. osób.

Do dużych spółek Grupy należą także TAURON Wydobycie i TAURON Wytwarzanie. Te trzy spółki łącznie zatrudniają ponad 16,2 tys. osób.  Przeważającą część załogi – z uwagi na specyfikę działalności i pracę fizyczną – stanowią mężczyźni. Te proporcje są odwrócone dla TAURON Obsługa Klienta, gdzie ponad 66 proc. stanowią kobiety. W rezultacie w całej Grupie TAURON ponad 78 proc. zatrudnionych stanowią mężczyźni.

Spółki Grupy TAURON

W skład spółki wchodzą dwie kopalnie węgla kamiennego – Zakład Górniczy Janina w Libiążu i Zakład Górniczy Sobieski w Jaworznie. Łącznie posiadają one 20 proc. zasobów energetycznego węgla kamiennego w Polsce. Spółka zajmuje się wydobyciem, wzbogacaniem oraz sprzedażą węgla. Wielką wagę przywiązuje także do zagospodarowania odpadów wydobywczych. W 2015 r. wydobycie wyniosło 4,9 mln ton węgla, z czego 74 proc. wykorzystano w ramach Grupy, a pozostałe 26 proc. sprzedano klientom zewnętrznym. TAURON Wydobycie zatrudnia 5,5 tys. osób  i tym samym pełni rolę kluczowego pracodawcy w regionie Libiąża i Jaworzna. 1 stycznia 2016 r. Grupa TAURON nabyła część aktywów kopalni Brzeszcze. Z czasem mają one zostać włączone w struktury TAURON Wydobycie.

 

Sorbenty produkowane przez Kopalnię Wapienia Czatkowice są wykorzystywane głównie przez elektrownie i elektrociepłownie w nowoczesnych technologiach oczyszczania spalin. Rocznie, dzięki produktom kopalni, w której pracuje niespełna 300 osób , udaje się m.in. wyeliminować ok. 140 mln m sześc. gazów siarkowych. Inne produkty, wytwarzane w Czatkowicach, stosowane są także w przemyśle hutniczym, budowlanym oraz cukrowniczym. W 2015 r. rozpoczęła się eksploatacja nowego złoża, która wydłuży życie kopalni co najmniej do 2060 r.

 

Spółka zarządza 5 elektrowniami – Elektrownia Jaworzno III, Elektrownia Łaziska, Elektrownia Łagisza i Elektrownia Siersza o łącznej mocy 4,5 GW – które w 2015 r. wyprodukowały ponad 16,6 TWh energii elektrycznej (z czego 0,65 TWh z biomasy) oraz ponad 3,3 GJ energii cieplnej. Bloki Grupy TAURON w biomasę zaopatruje Biomasa Grupa TAURON.  Jednostki wytwórcze spełniają surowe standardy w zakresie ochrony środowiska. Duży akcent TAURON Wytwarzanie kładzie także na kwestie badawczo-rozwojowe, inicjując różnego rodzaju innowacyjne projekty. Obecnie spółka realizuje także największą inwestycję Grupy TAURON – blok węglowy o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III. W strukturach TAURON Wytwarzanie pracuje ponad 3 tys. osób.

 

Spółka jest największym dostawcą ciepła na Górnym Śląsku i jednym z największych w Polsce. W jej skład wchodzą 3 elektrociepłownie węglowe (Zakład Wytwarzania Tychy, Zakład Wytwarzania Katowice i Zakład Wytwarzania Bielsko-Biała) oraz ciepłownie lokalne – m.in. w Kamiennej Górze. W 2015 r. jednostki te wyprodukowały 11,5 PJ ciepła. System ciepłowniczy TAURON Ciepło obsługuje 3600 klientów na terenie województwa śląskiego i części małopolskiego, ogrzewa 10 tys. obiektów i posiada 3700 węzłów z automatyką pogodową. Zasilany jest łącznie z 73 źródeł, w tym 58 własnych. Długość sieci wynosi 1100 km. TAURON Ciepło zatrudnia 1650 osób.

 

„Zielona” spółka w portfelu wytwórczym TAURONA, skupiająca 35 elektrowni wodnych o łącznej mocy 143 MW oraz 4 farmy wiatrowe o mocy 201 MW. W 2015 r. jednostki te wyprodukowały 0,8 TWh energii elektrycznej. Aktywa TAURON Ekoenergia, zatrudniającej ponad 170 pracowników , skupione są głównie w zachodniej i północnej części kraju. Na szczególną uwagę zasługują niektóre elektrownie wodne, które mimo swojej wiekowości, nadal znajdują się w świetnym stanie i pracują bezawaryjnie.

 

Największa – pod względem zatrudnienia – spółka Grupy TAURON (blisko 7,7 tys. pracowników ) odpowiada za dystrybucję energii elektrycznej. Sieci elektroenergetyczne zarządzane przez spółkę liczą ponad 215 tys. km i pokrywają obszar pięciu województw (dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego oraz podkarpackiego) równy 18,3 proc. powierzchni kraju, dostarczając prąd do ponad 5,4 mln klientów. To sprawia, że TAURON jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w kraju. Ponadto spółka kieruje ruchem ponad 56 tys. stacji elektroenergetycznych, z których prawie 700 to stacje WN/SN. W 2015 r. realizowanych było wiele inwestycji i modernizacji w infrastrukturę sieciową – wszystko po to, aby codziennie 5,4 mln klientów mogło bezpiecznie korzystać z energii w dowolnym momencie.

 

Spółki odpowiedzialne są za sprzedaż energii elektrycznej i gazu. TAURON jest drugim największym sprzedawcą energii elektrycznej w kraju. W 2015 r. sprzedaż detaliczna wyniosła 35,9 TWh. Wielkim sukcesem była nowa oferta – Elektryk 24h, z której skorzystało 0,5 mln klientów. Ubiegły rok w TAURON Sprzedaż to także intensywna kampania promująca paliwo gazowe W obu spółkach sprzedażowych Grupy pracuje łącznie 291 osób.

Spółka „pierwszego kontaktu” z klientami, zarządzająca stacjonarnymi punktami obsługi klienta, a także pozostałymi kanałami komunikacyjnymi – elektronicznym Biurem Obsługi Klienta (e-BOK) i obsługą telefoniczną. TAURON co roku uzyskuje wysokie wskaźniki zadowolenia klientów z obsługi. W 2015 r. 80 proc. z nich pozytywnie oceniło pracę naszych konsultantów. TAURON Obsługa klienta – zatrudniająca ponad 2800 osób  – odpowiada także za świadczenie usług na rzecz klientów wewnętrznych w ramach Grupy TAURON, czyli pozostałych spółek o charakterze finansowo-księgowym, teleinformatycznym i informatycznym czy kadrowo-płacowym.

 

 

 

 

Członkostwo w stowarzyszeniach

Jako jedno z największych przedsiębiorstw w kraju TAURON stara się aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu sektora i jego poszczególnych podobszarów. Z tego względu pracownicy TAURONA reprezentują Grupę w różnych organizacjach, izbach i stowarzyszeniach branżowych – krajowych i międzynarodowych – dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem na poczet rozwoju Grupy i całej polskiej energetyki.

 • członek wspierający Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej;
 • członek Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska;
 • członek wspierający Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego;
 • członek wspierający Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej;
 • członek wspierający Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych;
 • członek zwyczajny Pracodawców RP.
 • członek Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów;
 • członek wspierający Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska;
 • członek wspierający Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie;
 • członek Polskiej Izby Ekologii;
 • członek Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach;
 • członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Oddział Zagłębia Węglowego;
 • członek wspierający VGB;
 • członek Polskiego Forum ISO 14000-INEM Polska;
 • członek Polskiego Forum ISO 9000;
 • członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce;
 • członek European Patent Institute;
 • członek Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej za pośrednictwem TAURON Polska Energia;
 • członek Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB.
 • członek wspierający w randze sponsora Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej;
 • członek wspierający Towarzystwa Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych;
 • członek wspierający Towarzystwa Elektrowni Wodnych;
 • członek wspierający Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Jeleniogórski.
 • członek zwyczajny Polskiego Związku Producentów Kruszyw.
 • członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich;
 • członek Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej;
 • członek Fundacji Bezpieczne Górnictwo im. prof. Wacława Cybulskiego;
 • członek wspierający Stowarzyszenia Polski Komitet Światowego Kongresu Górniczego;
 • fundator Fundacji Rodzin Górniczych.
 • członek Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych;
 • członek Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach;
 • członek Polskiego Centrum Akredytacji;
 • członek Polskiej Unii Ubocznych Produktów Spalania.
 • członek wspierający Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej;
 • członek wspierający Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
 • członek wspierający Towarzystwa Obrotu Energią.
 • członek wspierający Towarzystwa Obrotu Energią;
 • członek Federacji Konsumentów;
 • członek Polskiego Związku Ośrodków Przetwarzania Danych.

 

Grupa TAURON jest największym dystrybutorem, drugim największym sprzedawcą i producentem energii w Polsce. Nasze sieci o długości 261 tys. km przebiegają przez pięć województw: małopolskiego, dolnośląskiego, śląskiego, opolskiego oraz podkarpackiego, rozciągając się na obszarze 57 tys. km2, co stanowi ponad 18 proc. powierzchni kraju. W 2015 r. łącznie wyprodukowaliśmy 16,6 TWh energii elektrycznej, która trafiła do blisko 5,4 mln klientów z całej Polski. Naszym głównym paliwem jest węgiel. W skład Grupy TAURON wchodzą dwie kopalnie w Libiążu i Jaworznie, które posiadają ok. 20 proc. krajowych zasobów tego surowca. W 2016 r. dołączyła do nich trzecia – Kopalnia Brzeszcze. Oprócz węgla do produkcji energii elektrycznej wykorzystujemy także biomasę. Jest ona dostarczana przez spółkę Biomasa Grupa TAURON, która współpracuje zarówno z producentami, dostawcami jak i drobnym środowiskiem rolniczym z całego kraju.

Oprócz biomasy do wytwarzania energii elektrycznej wykorzystujemy wiatr i wodę. Ich udział w produkcji energii w 2015 wyniósł ok. 10 proc. TAURON produkuje też ciepło i jest jego największym dostawcą ciepła na Górnym Śląsku i jednym z największych w Polsce. W 2015 r. elektrociepłownie i lokalne ciepłownie wyprodukowały 11,5 PJ energii cieplnej, która ogrzała 700 tys. mieszkań i instytucji na obszarze śląsko-dąbrowskim. Jednak TAURON to nie tylko energia elektryczna i cieplna oraz usługi z nią związane. Od TAURONA można kupić także gaz. Z tej oferty korzysta coraz więcej klientów. Wszelkie informacje na temat oferowanych produktów i usług można uzyskać od pracowników TAURONA, za pośrednictwem poczty elektronicznej, tradycyjną, drogą telefoniczną lub odwiedzając jeden z 37 punktów obsługi klienta.