TAURON, jako drugi największy producent energii elektrycznej oraz największy dystrybutor w Polsce, odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju. Z tego względu zagwarantowanie ciągłych i niezawodnych dostaw energii należy do wiodących kierunków – nie tylko działalności biznesowej, ale także Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON.

Wynikająca z tego faktu odpowiedzialność wiąże się z zarządzaniem i optymalizacją wielu procesów na długości całego łańcucha wartości.

Realizowanie codziennych zadań w poszczególnych obszarach – wydobycia, wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej oraz cieplnej – zapewniających stabilność dostaw energii, jest nierozerwalnie związane ze stawianiem czoła rozlicznym wyzwaniom.

 

Z racji specyfiki działalności mogą one mieć charakter incydentalny i krótkotrwały (np. anomalia pogodowe – silny mróz, nawałnice, obfite opady śniegu) lub długofalowy – np. wynikający z dostosowania jednostek wytwórczych do zaostrzonych standardów emisyjnych określonych w regulacjach unijnych. U podstaw efektywnego reagowania w przypadkach zagrażających niezawodności dostaw energii leży szeroko pojęte monitorowanie otoczenia zewnętrznego (m.in. prawodawstwa krajowego i unijnego, czynników rynkowych, warunków pogodowych), które jest poparte wiedzą i doświadczeniem pracowników poszczególnych spółek Grupy.