Rzetelna i przejrzysta komunikacja z inwestorami to jeden z priorytetów Grupy Kapitałowej TAURON. Jest ona prowadzona zarówno w formie działań wymaganych prawem (raporty bieżące i okresowe), jak również poprzez liczne dodatkowe narzędzia kierowane bezpośrednio do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych

Spółka sama organizuje, a także uczestniczy w organizowanych przez instytucje rynku kapitałowego konferencjach inwestorskich i roadshows w Polsce i za granicą, podczas których prezentowana jest strategia i sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej TAURON oraz bieżąca kondycja i perspektywy dla sektora energetycznego.

W związku z publikacją raportów okresowych spółka organizuje konferencje dla analityków i zarządzających, podczas których członkowie Zarządu omawiają wyniki finansowe oraz prezentują najważniejsze wydarzenia w raportowanych okresach.

Konferencje są transmitowane za pośrednictwem internetu w języku polskim i angielskim. Możliwe jest także odsłuchanie ich przez telefon. Dzięki temu wszyscy inwestorzy zainteresowani Grupą Kapitałową TAURON mogą bezpośrednio śledzić te wydarzenia i otrzymać informacje w tym samym czasie.

Obok regularnych spotkań towarzyszących publikacji raportów okresowych, w 2015 r. członkowie Zarządu oraz przedstawiciele Zespołu Relacji Inwestorskich wzięli udział w dwunastu konferencjach i roadshows, podczas których odbyło się łącznie ponad 150 spotkań z zarządzającymi i analitykami. Przedstawiciele Grupy Kapitałowej TAURON spotykali się z inwestorami instytucjonalnymi nie tylko w Polsce, ale także w USA, Wielkiej Brytanii, Austrii i Czechach.

W marcu 2015 r., w ramach największego w Polsce badania relacji inwestorskich organizowanego przez Gazetę Giełdy i Inwestorów „Parkiet” i Izbę Domów Maklerskich, uczestnicy ankiety internetowej przyznali TAURON pierwsze miejsce pod względem jakości relacji inwestorskich wśród spółek z indeksu WIG30

Spółka kładzie duży nacisk na techniczne aspekty komunikacji z inwestorami – wykorzystywane są dodatkowe kanały komunikacji, jak na przykład dedykowana aplikacja na urządzenia mobilne. Na portalu YouTube zamieszczane są relacje z ważnych dla inwestorów wydarzeń: konferencji wynikowych, obrad Walnego Zgromadzenia, Dni Inwestora oraz komentarze prezesa Zarządu do wyników. Z kolei na Facebooku publikowane są zapowiedzi istotnych wydarzeń wraz z linkami do stron, na których można śledzić transmisje lub wziąć udział w czacie inwestorskim.

Mając świadomość, jak istotnym źródłem informacji dla inwestorów jest strona internetowa, a w szczególności zakładka Relacje Inwestorskie, Spółka dba o jej zawartość i aktualność zamieszczanych tam treści. Sekcja Relacji Inwestorskich zawiera wiele przydatnych informacji o bieżących wydarzeniach, wynikach finansowych czy walnych zgromadzeniach. Zamieszczone są w niej również prezentacje i relacje wideo z konferencji podsumowujących wyniki finansowe.

We wrześniu 2015 r. Spółka zorganizowała trzecią edycję Dnia Inwestora Instytucjonalnego. Kilkudziesięciu analityków i zarządzających miało okazję spotkać się z Zarządem i kadrą menedżerską Grupy Kapitałowej TAURON, a także zwiedzić nowy blok biomasowy o mocy 50 MW na terenie Elektrowni Jaworzno III. W ramach tego wydarzenia miał również miejsce cykl prezentacji na temat planowanych zmian w modelu wynagradzania operatorów systemów dystrybucyjnych, strategii utrzymania infrastruktury dystrybucyjnej oraz wpływu odnawialnych źródeł energii na pracę sieci TAURON Dystrybucja.

W 2015 r. TAURON uczestniczył też w wydarzeniach skierowanych do inwestorów indywidualnych – był między innymi partnerem zimowych i letnich igrzysk rynku kapitałowego „Capital Market Games” oraz konferencji „WallStreet” w Karpaczu. W ramach regularnej komunikacji z tą liczną grupą inwestorów w 2015 r. odbyło się pięć czatów z przedstawicielami Zarządu, w których każdorazowo brało udział ok. 100 inwestorów. Aktywność w kontaktach z inwestorami indywidualnymi zaowocowała przystąpieniem do programu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych „10 na 10 – spółka przyjazna inwestorom” oraz otrzymaniem, w 2014 r., wyróżnienia „Heros Rynku Kapitałowego”.

Również w 2015 r. do Spółki trafiły nagrody za wysoką jakość komunikacji z uczestnikami rynku kapitałowego. W marcu 2015 r., w ramach największego w Polsce badania relacji inwestorskich organizowanego przez Gazetę Giełdy i Inwestorów „Parkiet” i Izbę Domów Maklerskich, uczestnicy ankiety internetowej przyznali TAURON pierwsze miejsce pod względem jakości relacji inwestorskich wśród spółek z indeksu WIG30. Z kolei w ubiegłorocznej edycji konkursu „The Best Annual Report”, organizowanego przez Instytut Rachunkowości i Podatków, TAURON po raz drugi z rzędu otrzymał pierwszą nagrodę główną w kategorii przedsiębiorstw za raport za 2014 r.

Poniższa tabela przedstawia kalendarium wydarzeń oraz działań w ramach relacji inwestorskich, jakie miały miejsce w 2015 r.

Kalendarium wydarzeń oraz działań realizowanych w ramach relacji inwestorskich w 2015 r.

Data Wydarzenie
05-06.02.2015 Roadshow we współpracy z Société Générale, Londyn
12.03.2015 Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2014 r.
12.03.2015 Spotkanie Zarządu z analitykami i zarządzającymi funduszami związane z publikacją wyników finansowych za 2014 r.
12.03.2015 Czat z inwestorami indywidualnymi
16.03.2015 Publikacja rekomendacji Zarządu dotycząca podziału zysku za 2014 r. i określenia kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy
18.03.2015 Udział w konferencji Polish Capital Market Day, DM PKO BP i GPW, Londyn
17.04.2015 Udział w konferencji Raiffeisen Institutional Investors Conference, Zürs (Austria)
20.04.2015 Udział w konferencji Energy & Mining Conference, Pekao Investment Banking, Warszawa
23.04.2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie
14.05.2015 Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2015 r.
14.05.2015 Spotkanie Zarządu z analitykami i zarządzającymi funduszami związane z publikacją wyników finansowych za I kwartał 2015 r.
14.05.2015 Czat z inwestorami indywidualnymi
18.05.2015 Udział w konferencji Polish Capital Markets, GPW/Ipopema, Nowy Jork
22.07.2015 Dzień ustalenia prawa do dywidendy
12.08.2015 Dzień wypłaty dywidendy
20.08.2015 Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 r.
20.08.2015 Spotkanie Zarządu z analitykami i zarządzającymi funduszami związane z publikacją wyników finansowych za I półrocze 2015 r.
20.08.2015 Czat z inwestorami indywidualnymi
09.09.2015 Spotkanie Zarządu z analitykami i zarządzającymi funduszami związane z publikacją wyników finansowych za I półrocze 2015 r., DM PKO BP, Warszawa
14.09.2015 Udział w konferencji spółek sektora energetycznego oraz surowcowego, DM BZ WBK, Warszawa
15.09.2015 Udział w konferencji Annual Emerging Europe Investment Conference, Pekao Investment Banking/Kepler Chevreux, Warszawa
29.09.2015 Dzień Inwestora w TAURON Polska Energia, Jaworzno
30.09.2015 Udział w konferencji Górnictwo i Energetyka, DM PKO BP, Katowice
08.10.2015 Udział w Erste Group Investor Conference, Stegersbach (Austria)
09.11.2015 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, kontynuowane 23 listopada i 8 grudnia 2015 r.
10.11.2015 Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 r.
11.11.2015 Spotkanie Zarządu z analitykami i zarządzającymi funduszami związane z publikacją wyników finansowych za III kwartał 2015 r.
16.11.2015 Czat z inwestorami indywidualnymi
25.11.2015 Spotkanie Zarządu z analitykami i zarządzającymi funduszami po publikacji wyników finansowych za III kwartał 2015 r., DM mBanku, Warszawa
04.12.2015 Udział w konferencji WOOD’s Winter in Prague, WOOD & Company, Praga
18.12.2015 Czat z inwestorami indywidualnymi