TAURON posiada ocenę wiarygodności kredytowej nadaną przez międzynarodową agencję ratingową Fitch Ratings:

1) międzynarodowy długoterminowy rating w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie „BBB” z perspektywą negatywną,

2) międzynarodowy krótkoterminowy rating w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie „F3”,

3) krajowy rating długoterminowy na poziomie „A (pol)” z perspektywą negatywną,

4) krajowy rating niezabezpieczonego i niepodporządkowanego zadłużenia na poziomie „A (pol)”.

27 października 2015 r. agencja ratingowa Fitch potwierdziła długoterminowe ratingi Spółki TAURON na poziomie „BBB” oraz zmieniła perspektywę ratingów ze stabilnej na negatywną.

Według agencji Fitch zmiana perspektywy ratingów odzwierciedla przewidywany niższy przychód Grupy Kapitałowej TAURON z działalności dystrybucyjnej od 2016 r. (spadek EBITDA o 240 mln zł w 2016 r. w wyniku obniżenia WACC przez regulatora) oraz akwizycję części aktywów KWK Brzeszcze. Agencja podkreśla również, że istnieje ryzyko niedotrzymania przez Spółkę kowenantów kredytowych zawartych w obowiązujących umowach dotyczących finansowania (przekroczenie wskaźnika dług netto/EBITDA na poziomie 3,0 w perspektywie lat 2016–2019).

Perspektywa ratingu Spółki może być ponownie zrewidowana do stabilnej w przypadku ograniczenia przez Spółkę swoich planów inwestycyjnych i dostosowania ich do przewidywanych przepływów finansowych w następnych kilku latach. Zmiana perspektywy ratingu Spółki uzależniona jest również od poprawienia średnioterminowej pozycji płynnościowej Spółki oraz redukcji ryzyka przekroczenia wskaźnika dług netto/EBITDA na poziomie 3,0.