Polityka dywidendy przewiduje, że do akcjonariuszy będzie trafiać 40–50 proc. skonsolidowanego zysku netto przypadającego na rzecz akcjonariuszy spółki jako jednostki dominującej.

Jednak ostateczna wysokość proponowanej przez Zarząd dywidendy uwzględnia potrzeby związane z rozwojem spółki oraz Grupy TAURON – w szczególności plany związane z realizacją przyjętego programu inwestycyjnego, jak również utrzymanie odpowiedniego poziomu płynności finansowej spółki oraz Grupy TAURON.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 8 czerwca 2016 r. podjęło decyzję o niewypłacaniu dywidendy za 2015 r.

TRWA WCZYTYWANIE DANYCH


RokŁączna dywidenda (mln zł)
Łączna dywidenda (mln zł)
2010262,9
2011543,3
2012350,5
2013333
2014262,9

TRWA WCZYTYWANIE DANYCH


RokDywidenda skumulowana od debiutu (mln zł)
Dywidenda skumulowana od debiutu (mln zł)
2010262,9
2011806,2
20121156,7
20131489,7
20141752,6

TRWA WCZYTYWANIE DANYCH


RokDywidenda na akcję (zł)
Dywidenda na akcję (zł)
20100,15
20110,31
20120,2
20130,19
20140,15
TRWA WCZYTYWANIE DANYCH


RokDywidenda skumulowana na akcję (zł)
Dywidenda skumulowana na akcję (zł)
20100,15
20110,46
20120,66
20130,85
20141

TRWA WCZYTYWANIE DANYCH


RokStopa dywidendy
Stopa dywidendy
20102,8%
20116,5%
20124,6%
20133,8%
20145,2%