W świetle wymagającej sytuacji rynkowej i związanych z nią wyzwań dla branży energetycznej Grupa Kapitałowa TAURON w 2016 r. skupi się na:

  • konsekwentnej realizacji redukcji kosztów operacyjnych i utrzymaniu wysokiej dyscypliny kosztowej we wszystkich Obszarach Biznesowych,
  • realizacji dochodowych projektów, w szczególności w Segmencie Dystrybucja, przy jednoczesnej dbałości o długoterminową efektywność projektów w budowę nowych mocy w Segmencie Wytarzanie,
  • wykorzystywaniu synergii pomiędzy Obszarami Biznesowymi oraz efektywnym gospodarowaniu aktywami Grupy Kapitałowej TAURON,
  • zwiększaniu wydajności i optymalizacji funkcji wspierających działalność podstawową,
  • umocnieniu pozycji konkurencyjnej w najważniejszych obszarach działalności.

Aktualnie trwają prace nad nową strategią Grupy Kapitałowej TAURON, która będzie odpowiedzią na wyzwania wynikające ze zmieniającego się otoczenia makroekonomicznego, prawnego i rynkowego sektora elektroenergetycznego. Nowa strategia określi kierunki rozwoju Grupy Kapitałowej TAURON, cele oraz program inwestycyjny.