W 2015 r. na rynku uprawnień do emisji CO2 miała miejsce kontynuacja trendu wzrostowego rozpoczętego jeszcze w 2014 r. Czynnikami mającymi wpływ na wzrost cen jednostek EUA były wydarzenia polityczne i prace legislacyjne Komisji Europejskiej nad reformą Europejskiego Systemu Handlu Uprawnieniami do emisji CO2 (EU ETS).

W 2015 r. cena jednostek EUA na rynku SPOT wzrosła o ok. 30 proc., z poziomu 6,60 EUR/MgCO2 na początku stycznia do poziomu 8,66 EUR/MgCO2, który został osiągnięty pod koniec listopada. Do wzrostu cen uprawnień przyczyniła się również obniżająca się cena węgla energetycznego z dostawą w portach ARA. Niska cena surowca sprzyjała kontraktacji energii elektrycznej wytworzonej w źródłach konwencjonalnych. Spowodowało to zwiększony popyt na uprawnienia i wzrost ich cen.

Pod koniec 2015 r. w Paryżu odbył się  szczyt klimatyczny, którego ustalenia spowodowały powrót cen uprawnień do emisji CO2 do poziomu 8 EUR/MgCO2. Podczas szczytu klimatycznego przyjęto porozumienie, którego głównym celem jest utrzymanie wzrostu globalnych średnich temperatur na poziomie znacznie poniżej 2 stopni Celsjusza ponad poziom przedindustrialny i kontynuowanie wysiłków na rzecz ograniczenia wzrostu temperatur do 1,5 stopnia.