Rok 2015 przyniósł znaczące zmiany na rynku praw majątkowych, związane głównie ze zmianami w regulacjach prawnych. W lutym 2015 r. uchwalona została nowa ustawa o odnawialnych źródłach energii, która zmienia system wsparcia odnawialnych źródeł energii (OZE) w Polsce, wprowadzając model aukcyjny w miejsce tzw. systemu zielonych certyfikatów. Ustawa weszła w życie 4 maja 2015 r., przy czym główne elementy dotyczące wprowadzenia systemu aukcyjnego miały wejść w życie od początku 2016 r. Jednak nowelizacja ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. przesunęła termin wprowadzenia w życie systemu aukcyjnego o pół roku.

Trwająca nadpodaż praw majątkowych PMOZE_A (zielone certyfikaty) na rynku spowodowała, że od stycznia do lipca 2015 r. średnie miesięczne wartości indeksu OZEX_A sukcesywnie spadały z poziomu 157,42 zł/MWh w styczniu do 105,17 zł/MWh w lipcu. W analogicznym okresie nadwyżka na rejestrze PMOZE_A wzrosła do 21,3 TWh, co stanowi potwierdzenie niewydolności dotychczasowego systemu wsparcia OZE, który nie jest w stanie wygenerować odpowiednich sygnałów cenowych dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju branży. Począwszy od sierpnia 2015 r., ceny zaczęły się powoli odbudowywać, jednak skala wzrostów była symboliczna i na koniec roku ceny osiągnęły poziom 115,60 zł/MWh. W porównaniu z 2014 r. średnia wartość indeksu OZEX_A spadła o blisko 63 zł/MWh i wyniosła 123,61 zł/MWh, natomiast wartość bilansu rejestru PMOZE_A zwiększyła się na przestrzeni 2015 r. o 14,3 TWh, do poziomu 27,3 TWh, co przy uwzględnieniu praw zablokowanych do umorzenia daje na koniec 2015 r. ponad 17 TWh.

W obszarze wsparcia energii produkowanej w wysokosprawnej kogeneracji ze względu na graniczny czas wypełnienia obowiązków kogeneracyjnych, z punktu widzenia handlowego, w 2015 r. podzielony był na dwie połowy. Do końca czerwca 2015 r. odbywał się handel produktem PMEC-2014 (czerwone certyfikaty), którego notowania zawierały się w niewielkim przedziale, od 10,59 zł/MWh w styczniu do 10,35 zł/MWh w czerwcu. Natomiast z początkiem czerwca 2015 r. na TGE rozpoczęły się notowania produktu PMEC-2015 z otwarciem na poziomie 10,72 zł/MWh. Do końca 2015 r., również w przypadku tego produktu, zmienność indeksu KECX była symboliczna – na koniec 2015 r. wartość indeksu wyniosła 10,78 zł/MWh. Poziom cen rynkowych oscyluje niewiele poniżej opłaty zastępczej określonej w 2015 r. na poziomie 11 zł/MWh.

W obszarze kogeneracji gazowej sytuacja była bardzo podobna. Do końca czerwca 2015 r. notowany był jeszcze produkt PMGM-2014 (żółte certyfikaty), którego notowania zamknęły się na poziomie 106,69 zł/MWh. Poziom ten, podobnie jak w przypadku kogeneracji węglowej, determinowała wysokość opłaty zastępczej, która dla 2014 r. ustalona została na poziomie 110 zł/MWh. Produkt PMGM-2015, dotyczący produkcji z 2015 r., notowany był już w kwietniu 2015 r. (średnia wartość indeksu KGMX w kwietniu wyniosła 110,28 zł/MWh). Do końca 2015 r. jego wartość z miesiąca na miesiąc rosła, osiągając w grudniu poziom 118,23 zł/MWh. Średnia notowań w 2015 r. dla produktu PMGM-2015 wyniosła 118,35 zł/MWh i była tylko o ok. 4,30 zł/MWh niższa od opłaty zastępczej, która w 2015 r. wzrosła do 121,63 zł/MWh.

W lutym 2015 r. uchwalona została nowa ustawa o odnawialnych źródłach energii, która zmienia system wsparcia odnawialnych źródeł energii (OZE) w Polsce, wprowadzając model aukcyjny w miejsce tzw. systemu zielonych certyfikatów

Do końca czerwca 2015 r. notowany był jeszcze produkt PMMET-2014, w odniesieniu do którego średnia wartość indeksu KMETX ukształtowała się na poziomie 61,84 zł/MWh. Identyczny poziom opłaty zastępczej na lata 2014-2015 wynoszący 63,26 zł/MWh determinował poziom cen rynkowych. Produkt PMMET-2015 dla produkcji z 2015 r. notowany był średnio po 61,76 zł/MWh.