W 2015 r. hurtowe ceny energii w Polsce były niższe niż w 2014 r.

Średnia cena na Rynku Dnia Następnego Towarowej Giełdy Energii (TGE) w 2015 r. wyniosła 156,95 zł/MWh (wobec 179,86 zł/MWh w 2014 r.), natomiast cena CRO na Rynku Bilansującym wyniosła 157,25 zł/MWh (wobec 184,82 zł/MWh rok wcześniej). Główną przyczyną niższych niż w 2014 r. cen były utrzymujące się niższe ceny węgla kamiennego – średnia wartość Polskiego Indeksu Rynku Węgla Energetycznego (PSCMI_1) w 2015 r. wyniosła 9,76 zł/GJ wobec 10,55 zł/GJ w 2014 r. Dodatkowo na obniżkę cen wpływ miał wolumen energii elektrycznej z farm wiatrowych – w 2015 r. łącznie wyprodukowały one 10 TWh wobec 7,2 TWh w 2014 r.

Znaczący spadek cen węgla energetycznego (indeks CIF ARA), ropy naftowej i gazu ziemnego na rynkach światowych, a także coraz większa podaż energii ze źródeł odnawialnych przyczyniły się do kontynuacji spadku cen energii elektrycznej w pozostałych krajach Europy, co widoczne było w przypadku cen na rynku SPOT oraz na rynku terminowym w Niemczech. Średnia cena dla Niemiec w 2015 r. wyniosła 31,63 EUR/MWh wobec 32,76 EUR/MWh w 2014 r.

Wspomniane przeceny na rynkach surowców były między innymi konsekwencją decyzji OPEC o zaprzestaniu kontrolowania wolumenu wydobywanej ropy.

Ponadto trend ten był następstwem tzw. rewolucji łupkowej w USA, w wyniku której na rynku ropy pojawiła się nadpodaż surowca. W związku z tym w 2015 r. utrzymywały się spadki cen zapoczątkowane w 2014 r. Ropa naftowa Brent, notowana na londyńskiej giełdzie ICE, w styczniu 2015 r. kosztowała 58,02 USD/bbl, w maju jej cena wzrosła do poziomu ponad 67 USD/bbl. Pod koniec 2015 r. baryłka ropy Brent kosztowała już tylko 37,28 USD/bbl. Oznacza to, że cena ropy spadła o 36 proc. w stosunku do ceny z początku roku oraz o 45 proc. w stosunku do ceny maksymalnej. W grudniu 2015 r. w USA zniesiono zakaz eksportu ropy naftowej, który obowiązywał przez ostatnie 40 lat. Zniesiono również sankcje nałożone na Iran, co oznacza, że na rynek ropy powrócił jeden z największych jej producentów. Czynniki te powodują, że w 2016 r. nadpodaż ropy najprawdopodobniej się utrzyma.

Na rynku węgla energetycznego również zaobserwować można było spadki. Znacząco zmniejszyło się zapotrzebowanie na węgiel, głównie ze strony największego konsumenta tego surowca, tj. Chin. Kontrakty roczne CIF ARA Y-16 na koniec grudnia 2015 r. spadły do 44,15 USD/Mg w stosunku do cen z początku 2015 r., które kształtowały się na poziomie 67,28 USD/Mg.