Grupa TAURON należy do liderów branży energetycznej w Polsce. Grupa działa we wszystkich podstawowych obszarach rynku energetycznego, kontrolując pełen łańcuch wartości – od wydobycia węgla kamiennego, przez produkcję energii elektrycznej i ciepła, po dostarczanie i sprzedaż energii odbiorcom końcowym.

Pionowa integracja Grupy, w tym dostęp do zasobów węgla kamiennego, posiadane aktywa wytwórcze oraz rozbudowana sieć dystrybucyjna zapewniają stabilność jej przychodów i osiąganych marż. Od czerwca 2010 r. TAURON Polska Energia jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Działalność podstawowa Grupy TAURON obejmuje:

  • Wydobycie węgla kamiennego
  • Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła
  • Dystrybucję energii elektrycznej
  • Sprzedaż energii elektrycznej

 

 

Grupa działa we wszystkich podstawowych obszarach rynku energetycznego, kontrolując pełen łańcuch wartości.