W marcu 2015 r. na rynku Catalyst miało miejsce pierwsze notowanie obligacji TAURON o łącznej wartości nominalnej 1,75 mld zł.

W kwietniu 2015 r. TAURON, PGE, ENEA i KGHM zawarły umowy nabycia udziałów w spółce celowej PGE EJ 1, odpowiedzialnej za przygotowanie i realizację inwestycji polegającej na budowie i eksploatacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej o mocy ok. 3 GW.

W listopadzie 2015 r. pomiędzy Spółką a konsorcjum banków zostały podpisane umowy dotyczące programu emisji obligacji o łącznej wartości 6,27 mld zł. Wartość programu jest jedną z najwyższych, jakie dotychczas udało się uzyskać jednorazowo na krajowym rynku bankowym.

W grudniu 2015 r. zawarto umowę nabycia oznaczonej części Zakładu Górniczego w Brzeszczach jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Sprzedającym była Spółka Restrukturyzacji Kopalń.

W 2014 r. została podpisana umowa z konsorcjum Rafako-Mostostal Warszawa na budowę bloku węglowego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III.

W celu pozyskania środków finansowych na realizację programu inwestycyjnego TAURON wyemitował obligacje o wartości 1,75 mld zł i 168 mln euro.

W 2014 r. TAURON zawarł z PGE, KGHM Polska Miedź i ENEA umowę na realizację wspólnego projektu budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej o mocy ok. 3 GW.

W 2013 r. do eksploatacji przekazano farmy wiatrowe w Marszewie (82 MW) i Wicku (40 MW), blok kogeneracyjny w ZEC Bielsko-Biała o mocy 50 MWe/106 MWt oraz bloki biomasowe w Elektrowni Jaworzno III (50 MW), Zakładzie Wytwarzania Tychy (40 MW) i Elektrowni Stalowa Wola (20 MW).

We wrześniu 2012 r. Spółka podpisała z PGE, KGHM Polska Miedź oraz ENEA list intencyjny dotyczący budowy i eksploatacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

We wrześniu 2011 r. TAURON Ekoenergia nabył spółkę Lipniki wraz z farmą wiatrową o łącznej mocy 30,75 MW. Był to pierwszy park wiatrowy Grupy TAURON.

W 2011 r. przeprowadzono reorganizację w zakresie podstawowych obszarów działalności Grupy, w rezultacie czego do życia powołane zostały spółki: TAURON Sprzedaż, TAURON Obsługa Klienta, TAURON Wytwarzanie, TAURON Dystrybucja oraz TAURON Ciepło.

W grudniu 2011 r. TAURON Polska Energia nabył od Vattenfall 99,98 proc. akcji Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego. Przejęcie umocniło wiodącą pozycję Grupy w obszarze dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej w Polsce.

30 czerwca 2010 r., w następstwie przeprowadzonej publicznej oferty akcji oferowanych przez Skarb Państwa, TAURON Polska Energia zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych.

W lipcu 2009 r., w zamian za wkład niepieniężny w formie akcji nowej emisji, TAURON Polska Energia nabył od Skarbu Państwa większościowy pakiet akcji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej oraz większościowy pakiet udziałów Elektrociepłowni EC Nowa.

8 stycznia 2007 r. spółka Energetyka Południe została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. 16 listopada 2007 r. zarejestrowano zmianę nazwy na TAURON Polska Energia.

W 2007 r. Skarb Państwa wniósł do Energetyki Południe większościowe pakiety akcji Południowego Koncernu Energetycznego, Enionu, EnergiiPro, Elektrowni Stalowa Wola, Elektrociepłowni Tychy oraz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Katowice.

6 grudnia 2006 r. została utworzona spółka Energetyka Południe. Założycielami byli: Skarb Państwa, EnergiaPro, Enion oraz Elektrownia Stalowa Wola.