Przeciętne zatrudnienie w Grupie Kapitałowej TAURON w 2015 r. wyniosło 24 778 etatów, co oznacza spadek względem zatrudnienia w 2014 r., w którym przeciętne zatrudnienie wynosiło 26 108 etatów

Zmiana wielkości przeciętnego zatrudnienia w 2015 r. w stosunku do 2014 r. wynika między innymi z realizowanych programów dobrowolnych odejść w Obszarach: Dystrybucja, Wytwarzanie i Wydobycie, jak również odejść pracowników poza Grupę Kapitałową TAURON oraz objęcia sprawozdawczością skonsolidowaną w 2015 r. spółki Biomasa Grupa TAURON.

Spółki Grupy TAURON oferują szeroki wachlarz inicjatyw zapewniających pracownikom wiele możliwości rozwoju kariery zawodowej. Dzięki temu Grupa TAURON należy do najbardziej pożądanych pracodawców w Polsce. Agencja pośrednictwa pracy Randstad umieściła spółkę TAURON Polska Energia na liście najbardziej atrakcyjnych pracodawców w rankingu „Randstad Award 2013”, „Randstad Award 2014” oraz „Randstad Award 2015”.

 

 

Agencja pośrednictwa pracy Randstad umieściła spółkę TAURON Polska Energia na liście najbardziej atrakcyjnych pracodawców w rankingu „Randstad Award 2013”, „Randstad Award 2014” oraz „Randstad Award 2015”.

Jednym z kluczowych aspektów zatrudnienia w Grupie TAURON jest troska o kompetencje pracowników. Profesjonalnie przygotowana oferta szkoleniowa, możliwość zaangażowania się pracowników w innowacyjne przedsięwzięcia edukacyjne oraz udział w programach rozwoju talentów stanowią o wadze, jaka jest przypisywana działaniom w tym obszarze.

Istotnym elementem działań na rzecz pracowników jest utrzymywanie najwyższych standardów bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków pracy oraz dostępu do nowoczesnych technologii.

Ambicją Grupy TAURON jest budowanie spójnej kultury korporacyjnej w oparciu o wartości etyczne. Wyrazem naszej troski w tym zakresie jest kreowanie wśród pracowników świadomości, w jaki sposób mogą angażować się w realizację celów biznesowych i społecznych w zgodzie z obowiązującymi w spółkach Grupy wspólnymi wartościami opisanymi w „Kodeksie Etyki Biznesowej”.

W Grupie TAURON realizowane są działania mające na celu wymianę informacji oraz budowanie ogólnokorporacyjnej bazy wiedzy. Najlepszym tego przykładem jest powstanie w 2013 r. wspólnego intranetu dla pracowników Grupy, który stanowi jeden z głównych kanałów komunikacji wewnętrznej. Jest to największy projekt w Polsce pod względem liczby użytkowników i funkcjonalności. Wspólny intranet ma za zadanie wspierać budowanie świadomości marki wśród pracowników oraz umożliwić stworzenie bazy wiedzy dla całej organizacji. Intranet TAURON został uznany przez Nielsen Norman Group za jeden z dziesięciu najlepszych na świecie.

W Grupie TAURON organizowane są także liczne inicjatywy integrujące pracowników poszczególnych spółek, które umożliwiają rekreację i sportowe współzawodnictwo. Uczestnictwo pracowników w tego typu wydarzeniach w pozytywny sposób wpływa na budowanie relacji wewnątrz Grupy, a jednocześnie powoduje, że pracownicy w większym stopniu utożsamiają się z marką TAURON.