Komunikacja TAURON Polska Energia z interesariuszami to jeden z podstawowych czynników wpływających na dobre relacje Grupy z otoczeniem

Grupa dokłada wszelkich starań, aby jej komunikacja spełniała najwyższe standardy w stosunku do każdej z grup odbiorców. Przejrzystość działania jest szczególnie ważna, ponieważ od połowy 2010 r. TAURON Polska Energia jest spółką notowaną na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

W strukturach Spółki działają między innymi Zespół Komunikacji Zewnętrznej i Zespół Relacji Inwestorskich. Pierwszy z nich jest odpowiedzialny m.in. za komunikację wydarzeń do mediów (w tym współpracę z mediami, organizowanie dla dziennikarzy spotkań z przedstawicielami Spółki, konferencji prasowych).

 

 

Zespół Relacji Inwestorskich odpowiada za wypełnianie obowiązków informacyjnych związanych ze statusem spółki publicznej oraz aktywną współpracę ze wszystkimi uczestnikami rynku kapitałowego – analitykami, zarządzającymi funduszami oraz inwestorami indywidualnymi.

Bardzo ważnym kanałem komunikacyjnym dla firm jest internet. TAURON prowadzi rozbudowaną i bogatą w treści stronę internetową, na której regularnie zamieszcza wszystkie informacje istotne dla swych interesariuszy.

Od 2009 r. w Grupie obowiązuje związana ze strategią korporacyjną strategia funkcjonalna

Od 2009 r. w Grupie obowiązuje związana ze strategią korporacyjną strategia funkcjonalna public relations i komunikacji. W jej ramach budowany jest wizerunek marki TAURON wokół następujących czterech wartości:

– bezpieczeństwo,
– troska o społeczności lokalne,
– zrównoważony rozwój,
– ekologia.

 

 

Jednym z kluczowych elementów strategii public relations i komunikacji jest część poświęcona społecznej odpowiedzialności biznesu. Spółka wydaje miesięcznik „Polska Energia”, w którym czytelnicy mogą znaleźć informacje o wydarzeniach w Grupie TAURON oraz o najnowszych trendach w polskiej i światowej energetyce.

Komunikacja Grupy TAURON jest doceniana przez interesariuszy. Relacje inwestorskie TAURON w 2015 i 2016 r. zostały uznane za najlepsze wśród spółek z indeksu WIG30 w badaniu organizowanym przez Gazetę Giełdy i Inwestorów „Parkiet” oraz Izbę Domów Maklerskich.