W 2015 r. Grupa TAURON sprzedała 35,9 TWh energii elektrycznej ponad pięciu milionom klientów detalicznych. Wolumen sprzedaży był zbliżony do osiągniętego w 2014 r., który wyniósł 36,4 TWh.

Nieznaczne zmniejszenie wolumenu sprzedaży jest przede wszystkim wynikiem spowolnienia tempa ekspansji, głównie z uwagi na agresywną politykę cenową spółek konkurencyjnych, mających na celu zwiększenie swoich baz klientów, co wiąże się, między innymi, z przejmowaniem klientów Grupy Kapitałowej TAURON.

Do największych klientów strategicznych TAURON należą: ArcelorMittal Poland, CMC Poland, Górażdże Cement, ISD Huta Częstochowa, KGHM Polska Miedź, Kompania Węglowa, Grupa Azoty, Jastrzębska Spółka Węglowa, ZGH Bolesław, Katowicki Holding Węglowy oraz PKP Energetyka.

Proces postępującej liberalizacji i związana z nim rosnąca świadomość w zakresie mechanizmów funkcjonowania rynku energii po stronie klientów ma swoje odzwierciedlenie w stopniu lojalizacji poszczególnych segmentów nabywców. Efektem tej sytuacji są działania z zakresu ochrony własnej bazy klientów przed działaniami konkurencji, polegające na wprowadzeniu umów lojalizujących. Na najbardziej zaawansowanym poziomie tego procesu znajdują się klienci z segmentu biznesowego Grupy Kapitałowej TAURON,  w przypadku którego ok. 95 proc.  zawartych umów jest efektem indywidualnie negocjowanych warunków handlowych.

 

 

W 2015 r. oferta sprzedażowa spółki TAURON Sprzedaż dla segmentu biznesowego obejmowała dwa rodzaje mediów – energię elektryczną i gaz.

W 2015 r. oferta sprzedażowa spółki TAURON Sprzedaż dla segmentu biznesowego obejmowała dwa rodzaje mediów – energię elektryczną i gaz. Ze względu na wysoką świadomość klientów w zakresie mechanizmów rynku energii oraz umiejętne z nich korzystanie TAURON Sprzedaż skoncentrował swoje działania przede wszystkim na utrzymaniu posiadanej bazy klientów. W szczególności kontynuowano działania ukierunkowane na budowanie lojalności klientów. Uznano, że szczególny nacisk należy położyć na budowę oferty w jak największym stopniu spełniającej oczekiwania klientów. Zaoferowano im do wyboru szereg produktów uwzględniających indywidualne potrzeby oraz specyfikę poboru energii elektrycznej, wśród nich produkty ekologiczne, oferty specjalne oraz pakiety łączące sprzedaż z usługą serwisową.

Rozbudowując ofertę w rozwijającym się obszarze sprzedaży gazu wprowadzono produkt TAURON Gaz Giełda, zbudowany w oparciu o ceny rynkowe wyznaczane na podstawie notowań indeksów Rynku Terminowego Towarowego Towarowej Giełdy Energii. Ponadto, w celu intensyfikacji kontraktacji energii elektrycznej i gazu, w czerwcu wprowadzono produkt TAURON Multipakiet, umożliwiający jednoczesną kontraktację klientów w zakresie obu rodzajów mediów w trakcie jednych negocjacji biznesowych.

W 2015 r. kontynuowany był proces migrowania klientów należących do segmentu masowego (klienci indywidualni oraz małe i średnie przedsiębiorstwa) z obszaru taryfowego do produktowego. Na koniec 2015 r. Grupa Kapitałowa TAURON sprzedawała energię na podstawie umów gwarantujących warunki handlowe w ustalonym okresie (umowy lojalizujące) do ok. 29 proc. klientów z tego segmentu, a 71 proc. klientów kupowało energię po cenach taryfowych. Kluczowym elementem oferty handlowej dla klientów masowych w 2015 r. był produkt łączony Elektryk 24H oparty o funkcjonalność assistance, z którego skorzystało ponad 380 tys. klientów. W ramach produktów opartych o assistance wprowadzono także produkt Serwisant 24H, z którego skorzystało ok. 25 tys. klientów.

W ramach kampanii „TAURON to więcej niż prąd” TAURON Sprzedaż prowadził w 2015 r. sprzedaż gazu dla klientów rynku masowego. Powyższe produkty stanowią podstawę oferty także w 2016 r. Duży wpływ na organizację procesów sprzedażowych i obsługowych w 2015 r. miały zmiany wprowadzone w prawie konsumenckim. Wszystkie działania sprzedażowe w 2015 r. były prowadzone z intencją utrzymywania oczekiwanego poziomu marż sprzedażowych oraz budowania potencjału do sprzedaży innych usług i produktów dodatkowych w latach kolejnych.