Grupa TAURON jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w Polsce, prowadzi dystrybucję na obszarze 58 tys. km2, co stanowi prawie jedną piątą powierzchni kraju

W 2015 r. Grupa dostarczyła klientom końcowym 49,2 TWh energii elektrycznej, co daje 38-proc. udział w rynku dystrybucji energii elektrycznej w Polsce. Udział PGE, ENERGA i ENEA w rynku dystrybucji wynosi odpowiednio: 27 proc., 17 proc. i 14 proc.

ii-10_market_players_pl

TAURON jest drugim największym sprzedawcą energii elektrycznej, a udział Grupy w rynku wynosi 24 proc. Liderem rynku sprzedaży jest PGE z udziałem 31 proc. Trzecie i czwarte miejsce zajmują ENEA (udział 14 proc.) i ENERGA (udział 13 proc.). Pozostałe 18 proc. jest podzielone pomiędzy mniejsze podmioty.

Według danych za 2015 r. Grupa TAURON znalazła się na drugim miejscu zarówno pod względem mocy zainstalowanej (5,1 GW), jak i produkcji brutto energii elektrycznej (18,6 TWh), ustępując jedynie PGE (odpowiednio: 12,8 GW i około 61,1 TWh). Udział Grupy TAURON w krajowym rynku produkcji energii elektrycznej wyniósł ok. 11 proc., w przypadku PGE – 37 proc. Trzecim co do wielkości producentem energii w Polsce jest ENEA, która dysponuje mocą zainstalowaną na poziomie 3,3 GW oraz 9-proc. udziałem w rynku produkcji energii elektrycznej (około 14,5 TWh). Z kolei ENERGA dysponuje zainstalowaną mocą na poziomie 1,4 GW, a jej udział w wytwarzaniu energii w Polsce wynosi 2 proc. (3,7 TWh).

 

TRWA WCZYTYWANIE DANYCH


Przychody (mld zł)
Przychody (mld zł)
TAURON18,4
PGE28,5
ENEA9,9
ENERGA10,8

 

TRWA WCZYTYWANIE DANYCH


EBITDA (mld zł)
EBIDTA (mld zł)
TAURON3,5
PGE8,2
ENEA2,1
ENERGA2,2
TRWA WCZYTYWANIE DANYCH


Zysk netto (mld zł)
Zysk netto (mld zł)
TAURON-1,8
PGE-3
ENEA-0,4
ENERGA0,8
TRWA WCZYTYWANIE DANYCH


 Moc zainstalowana (GW)
Moc zainstalowana (GW)
TAURON5,1
PGE12,8
ENEA3,3
ENERGA1,4
TRWA WCZYTYWANIE DANYCH


Produkcja energii brutto (TWh)
Produkcja energii brutto (TWh)
TAURON18,6
PGE61,1
ENEA14,5
ENERGA4,1
TRWA WCZYTYWANIE DANYCH


Dystrybucja energii do klientów końcowych (TWh)
Dystrybucja energii do klientów końcowych (TWh)
TAURON47
PGE33,4
ENEA17,9
ENERGA21,5
TRWA WCZYTYWANIE DANYCH


Liczba klientów (mln)
Liczba klientów (mln)
TAURON5,4
PGE5,3
ENEA2,5
ENERGA3