Wyszukiwanie

Inwestycje w jakość i przyszłość

W 2015 r. TAURON Dystrybucja prowadził szereg inwestycji, do których priorytetów należało zwiększenie niezawodności i bezpieczeństwa eksploatacji sieci, a także podniesienie komfortu klientów, w tym również zagwarantowanie lepszych parametrów jakościowych dystrybuowanej energii.